Takarbete innefattar en rad olika arbetsuppgifter såsom installation, underhåll och borttagning av taktäckning eller takrännor, samt installation av solpaneler och snöskottning. Detta kan innebära arbete längs takets kanter eller på sluttande ytor. Arbete på tak medför risker. Därför är det avgörande att den som utför arbetet kan genomföra det på ett tryggt och säkert sätt. Utrustning som ska skydda mot fall kan exempelvis vara räcken eller fästanordningar där fallskyddslinor kan förankras. Vilka säkerhetslösningar som väljs och hur de placeras beror på takets design och struktur. Om du inte kan använda ett kollektivt fallskyddssystem är det viktigt att alltid använda rätt personlig fallskyddsutrustning som är kopplat till en säker förankringspunkt.

Taksäkerhet

Det är viktigt att du alltid arbetar med sträckt lina och att förankringspunkten är fastsatt på ett sådant sätt att du inte riskerar pendling om du faller över kanten. Om du använder ett fallskyddsblock ska fallskyddsblocket vara godkänt för horisontellt bruk samt för arbete vid vassa kanter. Vad som är en lämplig förankringspunkt kan variera beroende på takets utformning och var på taket arbetet sker.

Platta tak

På platta tak (under 6 graders lutning), skall fallskydd användas om du riskerar att komma inom 2 meter från kanten. Det är dock alltid klokt att använda fallskydd oavsett, eftersom det kan finnas risker som att falla genom en taklucka eller halka och falla över kanten.

Lutande tak

Arbete på lutande tak kräver särskild uppmärksamhet eftersom det finns en ökad risk för att halka eller tappa balansen. Vid arbete på platta tak och tak med lutning används lämpligast en säkerhetslina med ett glidlås.

Ställningar på tak
Takarbete & Ställningsarbete, Arbete på tak och ställning, AAK Safety AB
Arbetare som står på ställning hög upp

Höghöjdsarbete inom bygg och industri

Inom byggsektorn och industrin utförs många arbetsuppgifter på höjd. Under dessa arbetsmoment befinner sig individer ofta i positioner där kollektiva fallskydd som byggnadsställningar, skyddsräcken och säkerhetsnät inte är tillämpliga. I dessa situationer ska personlig fallskyddsutrustning kombinerat med säkra förankringspunkter användas. Vilken typ av fallskydd som passar bäst varierar beroende på vilken arbetsuppgift som ska utföras.

För rådgivning om vilken utrustning som passar era behov, tveka inte att kontakta oss.

Byggnadsställningar

När man monterar byggnadsställningar finns det ofta ingen förankringspunkt ovanför fotnivå. Montörerna behöver ofta flytta sig vertikalt och horisontellt på ställningen. Arbetsuppgiften är ofta att montera, ändra eller demontera ställningen, samt att installera skyddsräcken eller plattformar. Det mest effektiva och rekommenderade sättet att minska risken för fallolyckor vid ställningsarbete är att använda en fallskyddssele utrustad med en dubbel falldämparlina eller fallskyddsblock med dubbla ställningskrokar. Fäst krokarna vid en förankringspunkt på högsta möjliga nivå för att begränsa potentiell fallsträcka.

Arbete i mobil arbetsplattform

Även om den mobila plattformen har ett räcke så finns det alltid en risk att falla över det på grund av oväntade rörelser eller stötar. För att minimera risken för fallolyckor rekommenderar vi användning av en fallskyddssele tillsammans med ett fallskyddsblock eller en falldämparlina. Fallskyddsblocket eller falldämparlinan ska kopplas till de avsedda förankringspunkterna på selens rygg eller bröst och därefter förankras till förankringspunkten på plattformen.

FALLSKYDDSSYSTEM
FALLSKYDDSUTBILDNING
BESIKTNING