Vi genomför besiktning av fallskyddsutrustning 

När du lämnar in din fallskyddsutrustning till oss får du en professionell och grundlig besiktning av kompetent personal med stor erfarenhet gällande besiktningar/reparationer.

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att skydd och utrustning som används är funktionell, besiktigad och säker. Enligt lag är arbetsgivare skyldiga att utföra besiktningar av sin fallskyddsutrustning minst var 12:e månad. Enligt EN 365 ska all fallskyddsutrustning genomgå en årlig kontroll som ska dokumenteras av en kompetent person.

Arbetsmiljöverket kontrollerar regelbundet arbetsplatser för att säkerställa att lagkraven uppfylls. Har du inte genomfört en nödvändig besiktning av din fallskyddsutrustning, eller om uppenbara brister i säkerheten upptäcks, riskerar du sanktionsavgifter. Genom att genomföra en auktoriserad besiktning garanterar du en säker arbetsmiljö.

Enligt EN-standard (EN365:2004) ska personlig fallskydds- och räddningsutrustning lämnas in för periodisk kontroll (besiktning) minst en gång var tolfte månad. Är utrustningen utsatt för mycket slitage eller används i tuffare miljöer så bör den kontrolleras oftare. Exempelvis om utrustningen används vid svetsning eller blästring bör du genomföra en så kallad eventkontroll som kompletterande inspektion.

Om du har köpt ny utrustning är den godkänd att använda upp till ett år från inköpsdatumet, efter det måste en besiktning utföras.

När det är dags för din fallskyddsutrustning att genomgå en besiktning kan du både skicka utrustningen till oss eller få besiktningen genomförd på plats av vår auktoriserade personal.

När vi kontrollerar utrustningen undersöker vi bland annat synlig spårbarhet (märkning av serienummer, modell & tillverkningsdatum), slitage och skador, kontroll av mekanik och funktion, godkända EN- och CE-märkningar, kontroll av olja, färg & kemikalier och livslängd. Vi följer även eventuella direktiv från tillverkaren av ditt fallskydd. Efter besiktningen utfärdar alltid ett besiktningsprotokoll och dokumenterar processen. Om din fallskyddsutrustning blir underkänd vid besiktning kan vi rekommendera nya lämpliga produkter. Den underkända produkten tas ur bruk och kasseras.

Den periodiska besiktningen ska utföras av en kompetent person. Vår personal är auktoriserad och har flera års erfarenhet av besiktning av fallskyddsutrustning. Som kompetent person har du rätt att besiktiga selar, stödlinor, falldämparlinor, säkerhetsblock och annan övrig fallskyddsutrustning.

För att skicka utrustningen till oss:

Packa utrustningen tillsammans med fakturauppgifter och returadress (eller använd formuläret nedan) till:
Fallskyddspecialisterna
Tegelvägen 9
744 31 Heby

Vårt mål är att genomföra en besiktning av din säkerhetsutrustning inom 3 arbetsdagar.

 

OBS! Utrustningar/produkter Ni sänder till Fallskyddspecialisterna får inte vara utsatt för PCB eller Asbest!

Om ni vill att vi kommer till er för besiktning, kontakta oss:

 

Ring oss Till kontaktformulär

Så genomför vi besiktning av fallskydd – Se video!

Besiktningsprogram – kostnadsfri tjänst

Med hjälp av vårt besiktningsprogram slipper du själv hålla koll på när den periodiska besiktningen av dina produkter och fallskyddssystem ska ske. Vi registrerar dina produkter, dokumenterar besiktningen och skickar ut en påminnelse till er i god tid innan det är dags för nästa besiktning.

I vårt besiktningsprogram kan du även skriva ut dina besiktningsprotokoll.

Kontakta oss på info@shop.fallskydd.com för att ta del av vårt besiktningsprogram.

Har ni Fallskyddsprodukter som inte har köpts eller besiktigats av oss tidigare så kan ni självfallet även skicka in dessa produkter till oss. Efter utförd besiktning registrerar vi produkten och skickar tillbaka den. Inom 12 månader sänder vi en ny påminnelse om besiktning.

Kontakta oss nu
besiktning av fallskyddsutrustning

Formulär för besiktning av fallskydd.

Fyll i formuläret, skriv ut och bifoga tillsammans med fallskyddsutrustningen. 

    Leverans:
    HämtasSkickas