RÄDDNING/EVAKUERINGSUTBILDNING

Våra kurser inom räddning och evakuering hålls i våra specialbyggda lokaler där vi på ett effektivt sätt kan gå igenom teori och sedan göra de praktiska övningarna. Om ni har ett specifikt behov kan vi skräddarsy utbildningen för er med anpassade övningar.

För vem passar räddningsutbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som har ett behov av att med egen kapacitet rädda och evakuera personal.

Räddningsutbildningens innehåll

  • Introduktion om utrustning för räddning och evakuering
  • Grundläggande lagar och föreskrifter
  • Förebyggande åtgärder
  • Arbetsplanering
  • Räddningsplan
  • Praktiska övningar
  • Skötsel, förvaring och underhåll
  • Egen kontroll och tillsyn
  • Säkring och förankringspunkter

Teori ca 2 timmar resterande tid praktisk övning. Innehållet kan ändras baserat på era behov och önskemål. 

 

Boka din utbildning här
Fallskyddsutbildning & Utbildning inom fallskydd

Arbetsmiljöverkets krav på kompetens

Arbetsmiljöverket gör gällande att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. I händelse av fara ska all personal, arbetsplatser och personalutrymmen kunna utrymmas innan kritiska förhållanden uppstår. På arbetsplatser som annars skulle vara mycket svåra att utrymma, ska särskilda åtgärder vidtas som säkerställer möjligheterna till utrymning, något som ställer krav på kompetens och utbildning inom evakuering och räddning av arbetare på hög höjd.

info@shop.fallskydd.com

LADDA NED SOM PDF.

Tillbaka till fallskyddsutbildning

Räddning & evakuering – Frågor & Svar

För att gå denna utbildning så krävs det att Deltagare skall ha genomgått grundutbildning innan räddning/evakueringsutbildningen.

Ja, efter en en genomförd utbildning får varje deltagare ett utbildningsbevis som är giltigt i 3 år från kursdatum.

Utbildningen hålls i våra nybyggda, specialanpassade lokaler eller på en plats enligt era önskemål. Reseomkostnader tillkommer om utbildningen sker på annan plats än hos Fallskyddspecialisterna.

Vår kurs i räddning och evakuering (max 15 personer), pågår en halv dag och kostar från 18 500 kr.

Vår kurs i räddning och evakuering är anpassad för max 15 personer. Är ni färre som behöver gå? Kontakta oss så kan vi alltid hitta en lösning för detta.

Räddning-Evakueringsutbildning
, Räddning och Evakuering, En Halvdag, AAK Safety AB

Räddning och Evakuering, EN HALVDAG

Förkrav grundkurs i fallskydd.

räddning och evakuering utbildning halvdag

Skräddarsydda fallskyddsutbildningar