Visar 1–12 av 15 resultat

Förankringar

Det finns två olika typer av förankringar (fasta förankringar och mobila förankringar). Fasta förankringar monteras permanent på ställen där fallskydd ska förankras, till exempel på ett tak. Mobila förankringar finns både för permanent montage (horisontella fallskyddssystem), eller för temporära arbeten. En förankringspunkt ska vara godkänd enligt den europeiska standarden EN795.

Förankringar

Balkryttare

2 425kr exkl. moms3 031kr inkl. moms

Förankringar

Förankringsanordning

205kr exkl. moms256kr inkl. moms

Förankringar

Förankringssling 1,5m

230kr exkl. moms288kr inkl. moms

Förankringar

Karbin, Twistlock Alu

237kr exkl. moms296kr inkl. moms
186kr exkl. moms233kr inkl. moms

Förankringar

Murtra LVH20

1 515kr exkl. moms1 894kr inkl. moms

Förankringar

Petzl Coeur pulse

677kr exkl. moms846kr inkl. moms
1 308kr1 373kr exkl. moms1 635kr1 716kr inkl. moms
1 401kr exkl. moms1 751kr inkl. moms
1 325kr1 391kr exkl. moms1 656kr1 739kr inkl. moms

Hur använder man en förankringspunkt?

Du ska tänka på följande när du monterar förankringspunkten:
Förankringspunkten ska om möjligt monteras till en hög förankringspunkt. Det är viktigt att se till att det finns tillräcklig fri höjd när man väljer en plats där en förankringspunkt skall monteras. Tänk även på att vid förflyttning i sidled från förankringspunkten förlängs fallskyddets längd och då finns en risk att fallskyddets längd är längre än frihöjden. Vid denna typ av arbete skall fallskyddet flyttas till en ny förankringspunkt så att risken för pendling elimineras.

Vilken förankringspunkt ska jag välja?

Vid arbete på en begränsad yta kan en fast förankringspunkt användas.

Fasta förankringspunkter

Fasta förankringar kan användas vi de flesta arbeten på hög höjd. De är utformande för att fästas permanent i en struktur och därför lämpliga för utrymmen man befinner sig i ofta, te x på grund av regelbundna inspektioner. Det kan röra sig om tak, pelare, vindkraftverk, vattendammar, broar, etc. Det finns fasta förankringar som passar för alla typer av underlag. Fasta förankringar är certifierade enligt EN 795-A

Exempel på fasta förankringar

Säkerhetsfäste för trätak

- Säkerhetsfästet är avsett för montage på träkonstruktioner, till exempel råspont.

Säkerhetsfäste för betong

- Fästet är avsett för montage på betong och lättbetong.

Säkerhetsfäste för plåt

- Säkerhetsfästet är avsett för montage på plåttak.

Mobila förankringspunkter

Mobila förankringar används vid arbeten som kräver att användaren kan röra sig längre sträckor i sidled. Mobila förankringar är certifierade enligt EN 795-B

Exempel på mobila förankringar

Förankringssling 1 m

- Används för att skapa en säker förankringspunkt runt bland annat pelare, balkar, master och stolpar.

Mobil förankringsstång för fönster & dörrar

- Kan förankras i en fönster eller dörröppning och är justerbar från 300mm till 1 280mm och är godkänd för en användare.

Mobil förankringspunkt för betong

- Coeur Pulse är en mobil förankringspunkt för betong med expander som är enkel att montera och demontera.

Temporära horisontell förankringslina

- Är en tillfällig mobil förankring som ska förankras till 2 förankringspunkter. Förankringslinan är justerbar upp till 20 meters längd.

Andra kopplingsanordningar såsom karbinhake eller ställningskrok kan användas för att koppla samman förankringspunkten med falldämparlinan eller fallskyddsblocket.