Komplett fallskyddsutrustning för tak, ställningar och andra höghöjdsarbeten.

Ett komplett fallskydd består av en säker förankringspunkt, en fallskyddssele, falldämpare med lina alternativt säkerhetslina med glidlås eller med ett fallskyddsblock. Vilken fallskyddsutrustning du ska använda beror på vad du ska utföra för arbete och vilken arbetsmiljö och omgivning du arbetar i.

Idag finns också olika fallskyddspaket där utrustningar är samförpackade för olika sorts arbeten. Dagens moderna fallskydd är utformade på ett sätt som gör att användaren kan arbeta på ett tryggt och säkert sätt på hög höjd med bibehållen komfort och rörelsefrihet. Vi har ett stort utbud av fallskyddsutrustning i vår webbshop.

Fallskyddssele / Säkerhetssele

En fallskyddssele är en av de viktigaste delarna i din fallskyddsutrustning och bör alltid bäras av dig som arbetar över 2 meter. Det finns en mängd olika selar för olika behov med allt ifrån en inkopplingsmöjlighet till avancerade säkerhetsselar med 4 inkopplingsalternativ.

Fallskyddsselen ger det nödvändiga kroppsstödet med remmar som fästs runt användaren och som fördelar krafterna vid ett fall jämt över kroppen för maximal säkerhet och komfort.

Vi erbjuder fallskyddsselar för takarbete, höghöjdsarbete och även för mer avancerad industriklättring samt speciella selar tillverkade i kevlar för ökad tålighet och slitstyrka som används vid heta arbeten och svetsarbeten.

Utforska våra fallskyddsselar här.

Fallskyddslina / Falldämpare

Vi erbjuder fallskyddslinor i två olika varianter (fasta linor och linor med glidlås). Fasta linor får max vara 2 meter långa. Linor med glidlås har ingen maxlängd utan här avgör användarens behov längden på linan. Båda dessa fallskyddslinor har en falldämpning som bromsar ned kraften till ofarliga nivåer.

Fallskyddslinor används både som fallskyddsutrustning men också som ett begränsningssystem för att undvika fall. En justerbar fallskyddslina lämpar sig bra vid arbete på tak och kopplas vid selens bröstpunkt och ger då full kontroll på linlängd samtidigt som den har en stödjande funktion i arbetet.

 

Läs mer och se våra fallskyddslinor

Förankringspunkt

Ett fallskydd ska alltid förankras i en lämplig förankringsanordning. För att fästa eller koppla fast fallskyddssystem i en specifik struktur används en förankringspunkt. 

Förankringspunkten måste garantera ett tillräckligt motstånd för att kunna stoppa ett fall och förankringar finns två olika typer (fasta förankringar och mobila förankringar).

Fasta förankringar monteras permanent på ställen där fallskydd ska förankras till exempel på ett tak. Mobila förankringar finns både för permanent montage (horisontella fallskyddssystem), eller för temporära arbeten.

Se våra förankringar här

Fallskyddsblock / fallblock

Fallskyddsblock både stoppar och bromsar ned kraften till ofarliga nivåer vid händelsen av ett fall genom att bromsmekanismen i fallskyddsblocket aktiveras. Blocket som är ordentligt fäst i din fallskyddssele låser upp och förhindrar fallet för att hindra fallolyckor.

Fallskyddsblock är lämpliga vid exempelvis montage av ställningar och arbetsplattformar samt vid både horisontellt och vertikalt arbete.

Vi erbjuder fallskyddsblock i flera olika längder (2 m – 40 m).

 

Köp fallskyddsblock här

Fallskydd enligt lag

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att skydda arbetstagare mot skada genom fallolyckor vid höjdarbeten. Denna distans är angiven i det europeiska direktivet, 89/656/EEC. Till 2 m.

Arbetsgivaren är enligt lag också skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt se till att personalen har rätt utbildning i hur fallskyddsutrustningen skall användas. Arbetsgivaren skall även se till att en räddnings- och evakueringsplan upprättas.

Fallskyddsutrustning skall även enligt lag underhållas väl och genomgå periodisk besiktning med 12 månaders intervall. Den periodiska besiktningen innefattar även fasta fallskyddssystem.

FALLSKYDDSSYSTEM
FALLSKYDDSUTBILDNING
BESIKTNING