, Frågor & svar, AAK Safety AB

Nej, bältet är endast ett arbetshjälpmedel som används vid stödarbeten.

 

Nej, ryggbåge är inte ett godkänt fallskydd.

Det finns inget krav på att fallskyddsutrustning är personlig. Flera användare kan använda samma utrustning.

Vid arbeten där det finns fallrisk skall fallskydd användas om fothöjden är 2 m eller högre.

Arbetsmiljöverket säger att en person som hänger i sin fallskyddsutrustning bör vara nedtagen inom 15 minuter.

All fallskyddsutrustning skall kasseras efter ett fall med undantag för vissa säkerhetsblock och fast monterade fallskyddsystem som kan repareras, besiktas om och fortsätta användas.

Dom flesta fallskyddsprodukter har en livslängd på 10 år. Undantag är vissa säkerhetsblock och fast monterade fallskyddsystem som har obegränsad livslängd.

Fallskyddsutrustning skall besiktas minst var 12:e månad.